Juridisk meddelelse

Operatøren af hjemmesiden www.ela-container.dk og faktureringsadresse for leverandører:
ELA Container GmbH
Zeppelinstraße 19 - 21
DE-49733 Haren (Ems), Tyskland

Tlf.:+49 5932 5060
Fax: +49 (0)5932 506-10

E-mail: info@ela-container.dk 

Administrerende direktører:
Liesel Albers-Bentlage
Günter Albers, Betriebswirt (HWF)

Registreret ved byretten i Osnabrück District Court under:
HRB 120035
Moms-nr. DE117325581

Bank:
Sparkasse Emsland
IBAN: DE62 2665 0001 0002 0006 77
SWIFT-BIC: NOLADE21EMS7

Deutsche Bank Meppen
IBAN: DE52 2677 0095 0050 3797 00
SWIFT-BIC: DEUTDE3B267

Oldenburgische Landesbank Haren
IBAN: DE24 2802 0050 6864 4442 00
SWIFT-BIC: OLBODEH2

Kontaktperson for spørgsmål om hjemmesiden:
Marketingchef Hendrik Fischer
E-mail:hendrik.fischer@container.de

Kontaktperson for spørgsmål om privatlivspolitikken:
Martin Lampen
E-mail:privacy@ela-container.com

Copyright:
© Copyright 2014 – ELA Container GmbH Haren (Tyskland).
Alle rettigheder forbeholdes. Tekster, billeder, grafik, lyde, animationer og videoer samt deres arrangementer på ELAs hjemmeside er beskyttet af ophavsretten og andre beskyttelseslove. Indholdet af denne hjemmeside må ikke kopieres, formidles, ændres eller gøres tilgængeligt for tredjepart til kommercielle formål.

Ansvarsfraskrivelse:
Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne tilhører ELA Container GmbH. De repræsenterer de seneste oplysninger på tidspunktet for offentliggørelsen. Ansvar eller garanti for aktualiteten, rigtigheden og fuldstændigheden af de leverede oplysninger og data er udelukket. Oplysningerne på hjemmesiden udgør under ingen omstændigheder en juridisk garanti. ELA Container GmbH forbeholder sig retten til at foretage ændringer eller tilføjelser til oplysninger og data efter behov. Der kan ikke udledes retskrav fra de her beskrevne fagområder. Tilbud er uforpligtende i alle led. ELA Container GmbH er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skader, der opstår som følge af brugen af de oplysninger eller data, der findes på hjemmesiden. Der er ingen rettigheder og forpligtelser mellem ELA Container GmbH og brugeren af hjemmesiden eller nogen tredjepart. Indholdet af hjemmesiden tilhørende ELA Container GmbH er beskyttet af ophavsretten. Indholdet må ikke reproduceres og/eller offentliggøres eller gemmes i et informationssystem, hverken helt eller delvist, uden forudgående skriftligt samtykke fra producenten. Af hensyn til læsbarheden og forståeligheden er personbetegnelser ofte kun anført i mandlig form - de gælder dog alle køn. Alle informationer eller data, deres anvendelse og alle handlinger, tvister eller undladelser i forbindelse med ELA Container GmbH’s hjemmeside er underlagt tysk lov, med udelukkelse af international lov. Opfyldelsessted og eksklusivt værneting er Haren.

Hotline
Specialist consultant on site